Có rất nhiều trường hợp phái nữ có thai ngo*i ý muốn bắt buộc phải tìm đến biện pháp phá thai. V* có không *t chị em đang lo lắng rằng liệu phá thai...