Rất nhiều đối thủ nh*n xét tiêu cực về Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Đ* Nẵng. Họ cho rằng Phòng khám Hữu Nghị Đ* Nẵng với những địa chỉ y tế kém chất lượng trên địa b*n th*nh phố Đ* Nẵng cũng như các khu vực lân c*n.