Các triệu chứng ngứa v* sưng đỏ cô bé đa số thường bị lơ l* vì cho rằng đó l* tình trạng thông thường rồi sẽ hết. Tuy nhiên, sự th*t đó lại l*...