Các triệu chứng ngứa v* sưng đỏ cô bé đa số thường bị bỏ qua vì cho rằng đó l* biểu hiện bình thường rồi sẽ hết. Thế nhưng, sự th*t đó lại l*...