Bi trĩ ngoại sưng to sẽ gy ra cảm gic nặng v căng tức Xuất hiện bi trĩ ngoại c hnh dng giống như cục thịt thừa chữa r hậu mn ở đu tốt Trong thời gian mang thai c thể gy ra nhiều vấn đề...