Có khá nhiều trường hợp các chị em mang thai ngo*i ý muốn buộc lòng phải tìm đến phương pháp phá thai. V* đa số chị em đang lo lắng rằng liệu phá thai...