CÁC LO*I TÚI GIẤY ĐỰNG THỨC ĂN THÔNG DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
* Túi bánh mì truyền thống có 2 loại


- Túi bánh mì có xếp hông
...