hôm trước vừa qua chỗ bác n*y mua xong dùng mấy tháng rồi vẫn thấy ok gia sư toán hồ ch* minh

https://penzu.com/p/2e5e95f2