Các biểu hiện ngứa ngáy v* sưng đỏ vùng k*n thường xuyên bị lơ l* vì cho rằng đó l* tình trạng bình thường rồi sẽ hết. Tuy nhiên, sự th*t đó lại l*...