PDA

View Full Version : S iêu phẩm 3 D AO 🔪🔪🔪 chỉ #350kLyQuyetj1
10-31-2020, 03:05 AM
SSiêu phẩm 3 D AO 🔪🔪🔪 chỉ #350k (https://www.facebook.com/hashtag/350k?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG)
📢 Sản phẩm ko thể thiếu trong bếp nh* bạn
Một chặt _một thái _một lọc thịt🍒🍐🍊🍋
MIỄN PHÍ vận chuyển to*n quốc
Tặng kéo khi chia sẻ video
Kiểm tra h*ng trước khi thanh toán
Mua h*ng Để lại SỐ ĐT
LH: ☎️ 0967877586

Sản Phẩm:

- Bộ Dao 3 Món (https://www.facebook.com/Thegioidogiadung.ngoinhatienich/videos/4539271202810914)

- Bộ Dao 8 Món
(https://www.facebook.com/106845700805783/videos/845880289276145)

https://www.facebook.com/watch/Thegioidogiadung.ngoinhatienich/

https://www.facebook.com/Thegioidogiadung.ngoinhatienich/videos/4539271202810914/?v=4539271202810914

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122596320_163629285394708_8648815472000482932_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=dKtUkGBbUpMAX_ODCsC&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=c72b6f12cda4228ace2d5a8cbf222965&oe=5FBB7530

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122462317_163629255394711_9114103929489239993_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=4BlCHLmufWEAX-mJcq7&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=07f9807166e7f7d60c515d83d1d7d087&oe=5FBCCE2B